Intenzívny online kurz slovenčiny: Jazykové fitko 2 (od 27.03.2022)

15 (+4) podnetných aktivít

15 (+4) podnetných aktivít

Current Status
Not Enrolled
Price
15
Get Started

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Ocenili by ste, keby ste čas strávený na prípravu na vyučovanie nielen pred sviatkami ako MDŽ alebo Deň matiek mohli využiť na čokoľvek iné? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných pracovných listov, ktoré by ste využili nielen počas jednej vyučovacej hodiny, ale na viacerých lekciách? A to všetko navyše za zlomok času.
Balíček obsahuje 19 podnetných aktivít a 14 lexikálnych kariet, ktoré využijete nielen počas sviatkov ako Medzinárodný deň žien alebo Deň matiek, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému žena, jej význam a postavenie v spoločnosti i v rodine, rodové stereotypy a medziľudské vzťahy.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj počúvania (a sledovania) autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

15 (+4)

Zahrievacie aktivity:

1. Kto je to?
2. Pri príležitosti …
3. Minikomiks

Slovná zásoba:

4. Lexikón ženy a matky (1) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1
5. Lexikón ženy a matky (2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Počúvanie (a sledovanie) s porozumením:

6. Videoanketa (1)
7. Videoanketa (2)

Ústny jazykový prejav:

8. Čo vieme o … (1, 2)
9. Citáty slávnych žien
10. „Prvé“ slovenské ženy + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 3
11. Ach, tie stereotypy … + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 4
12. Za alebo proti?

Písomný jazykový prejav:

13. Keby som bol/a … (1, 2)
14. Žena môjho života
15. Inšpiratívna žena

14 lexikálnych kariet

Scroll to Top

Prihlásenie