Intenzívny online kurz slovenčiny: Jazykové fitko 2 (od 27.03.2022)

Letné aktivity A1-A2

Letné aktivity A1-A2

Current Status
Not Enrolled
Price
8
Get Started

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Potrebujete vniesť do svojich lekcií slovenčiny ako druhého alebo cudzieho jazyka nový vietor? Hľadáte inšpiráciu v podobe autentických materiálov? Chceli by ste šetriť čas na prípravu na vyučovanie a pritom si užiť svoje lekcie s (úplnými) začiatočníkmi? Ak áno, tak práve pre vás je balíček letných aktivít, ktoré stačí vytlačiť a interaktívna lekcia slovenčiny je na svete.
Balíček obsahuje 7 pracovných listov s tematikou leta, cestovania a letných aktivít. Spolu 10 strán.
Aktivity sú určené pre:
»  (úplných) začiatočníkov (jazyková úroveň A1 – A2 podľa SERR),
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  všetky formy výučby (prezenčnú, ale aj online),
»  lekciu v rozsahu 90 min.,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.
V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacia aktivita:

1. Letný brainstorming

Čítanie s porozumením:

2. Cestovanie vlakom (1,2) (autentický text)

Gramatika:

3. Ako cestujeme? (zamerané na precvičovanie inštrumentálu a lokálu)

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

3. Letný rodinný prieskum (autentické video)
4. Transkripcia (Letný rodinný prieskum)

Ústny jazykový prejav:

6. Balíme kufre

Písomný jazykový prejav:

7. Obľúbená letná aktivita

 

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Scroll to Top

Prihlásenie