Intenzívny online kurz slovenčiny: Jazykové fitko 2 (od 27.03.2022)

14(+2)

14 (+2) podnetných aktivít

Current Status
Not Enrolled
Price
14
Get Started

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Ako by ste sa cítili, keby ste čas strávený na prípravu na vyučovanie nielen pred sviatkom sv. Valentína mohli využiť na čokoľvek iné? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných pracovných listov za zlomok času? Užite si nielen sviatok sv. Valentína, ale aj svoj voľný čas naplno a už ho viac netrávte prípravami na vyučovanie.
Balíček obsahuje 16 podnetných aktivít a 23 lexikálnych kariet s ľúbostnou tematikou, ktoré využijete nielen počas sviatku sv. Valentína, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému láska alebo medziľudské vzťahy.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj pre dlhšie konverzačné hodiny,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby a jej upevňovanie, pre nácvik čítania s porozumením, ako aj rozvoj ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  spestrenie lekcií slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný návod, ako postupovať, navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacie aktivity:

1. Valentínske A/B/C/D/E
2. Niečo tam chýba
3. Titulná fotografia
4. Minikomiks

Slovná zásoba:

5. Lexikón lásky (1a, 1b)
6. Lexikón lásky (2)
7. Lexikón lásky (3) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1

Čítanie s porozumením:

8. Valentín na Slovensku (1, 2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Ústny jazykový prejav:

9. Vyznanie lásky po …
10. V horúcom kresle
11. Citáty slávnych

Písomný jazykový prejav:

12. Valentínske haiku
13. Romantický/-á/-é (1, 2, 3)
14. Valentínsky dotazník

23 lexikálnych kariet

Scroll to Top

Prihlásenie