Počúvanie (a sledovanie) s porozumením Copy

Nájdete tu jedno autentické video, tematicky zamerané na letné aktivity, ktorého cieľom je rozvoj receptívnej činnosti, akou je počúvanie s porozumením. Verím, že práca s týmto autentickým materiálom vašich žiakov/študentov zaujme.
Návrat hore

Prihlásenie

Profil

Zabudnuté heslo?