Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Učíme (sa) slovenčinu je môj súkromný projekt, ktorý mi víril hlavou už niekoľko rokov. No akosi nikdy nebol ten správny čas na jeho realizáciu.

Kde je vôľa, tam je aj cesta. Poznáte toto známe slovenské príslovie? Ja osobne ho zvyknem svojim študentkám a študentom často hovoriť. Preto som im ako správna lektorka chcela ísť príkladom nie rečami, ale skutkami. A tak sa elektronická platforma UČÍME (SA) SLOVENČINU dočkala na jar 2020 svojej realizácie.

Prečo vznikol tento projekt?

Pretože moja práca je mojou záľubou.

Sama sa rada učím cudzie jazyky a často pri tom využívam rôzne učebné platformy. Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka sa stala mojou vášňou. V istom momente som nadobudla pocit, že nastal správny čas posunúť svoje skúsenosti ďalej. Chcela som pomôcť nielen tým, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk – študentkám a študentom, ale aj tým, ktorí ju vyučujú – lektorkám a lektorom.

Testy zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

Z vlastnej skúsenosti viem, že učiacim sa chýbajú elektronické platformy so zaujímavými a interaktívnymi úlohami na upevňovanie ich jazykových a komunikačných zručností v slovenčine.

Vyučujúci by iste ocenili vopred pripravené pracovné listy, ktoré si môžu kedykoľvek pohodlne stiahnuť do svojho počítača, vytlačiť a pracovať s nimi na vyučovaní.

Preto som sa rozhodla podeliť sa takouto formou o učebné materiály, ktoré som počas svojej lektorskej praxe vytvorila, overila a upravila v spolupráci so svojimi doterajšími študentkami a študentmi takmer z celého sveta. Mimochodom, patrí im za to veľká vďaka. Bez nich by som nebola teraz tam, kde som.

Čo je cieľom tohto projektu?

Hlavným cieľom je ponúknuť …

Komu je tento projekt určený?

Je určený všetkým, ktorí…

Kto je za týmto projektom?

Mgr. Lenka Ježó Garančovská, PhD.

Návrat hore

Prihlásenie

Profil