Veľká noc deň po dni (1, 2)

Táto aktivita obsahuje dve cvičenia a je zameraná na čítanie s porozumením. V prvej úlohe je potrebné doplniť správny názov dňa z (pred)veľkonočného obdobia, kým cieľom druhej úlohy je upevniť túto problematiku prostredníctvom obrázkov. Taktiež je potrebné zoradiť, v akom poradí jednotlivé dni v (pred)veľkonočnom období figurujú.
SPRÁVNE ODPOVEDE:
Veľká noc deň po dni (1): 1. Veľkonočná nedeľa, 2. Biela sobota, 3. Popolcová streda, 4. Veľký piatok, 5. Veľkonočný pondelok, 6. Kvetná nedeľa, 7. Zelený štvrtok, 8. Smrtná nedeľa
Veľká noc deň po dni (2): A. Biela sobota – 6, B. Veľkonočný pondelok – 8, C. Smrtná nedeľa – 2, D. Zelený štvrtok – 4, E. Popolcová streda – 1, F. Veľký piatok – 5, G. Veľkonočná nedeľa – 7, H. Kvetná nedeľa – 3
TIP: Pri nižších jazykových úrovniach sa bude vyžadovať intenzívnejšia asistencia z vašej strany, kým pri vyšších jazykových úrovniach, ktoré sú už oboznámené so slovenskou kultúrou, by to nemal byť problém. V každom prípade nechajte žiakov/študentov prečítať text a sústrediť sa na kľúčové slová, na základe ktorých budú schopní priradiť správne odpovede.
Scroll to Top

Prihlásenie