Bonusy Copy

Keďže balíček podnetných aktivít využívate aj pri výučbe detí na základných školách, pripravila som pre nich dva darčeky (Veselú Veľkú noc! a Vyrobte si veľkonočný košík), ktorými si môžu spestriť veľkonočnú výzdobu či už v triede alebo v domácom prostredí. Navyše pri druhom z nich uplatníte tzv. CLIL metódu – intergrujete v tomto prípade výtvarnú výchovu do výčby slovenčiny. (Ide o jeden z pretrvávajúcich trendov v cudzojazyčnej výučbe.)
TIP: Keďže psychohygiena je (nielen) v učiteľskom povolaní veľmi dôležitá, vyskúšajte sa aj vy ako lektori/učitelia ponoriť do tajov mandaly obrázkov a nájsť pri nich svoj vnútorný pokoj.
Scroll to Top

Prihlásenie