Gramatika Copy

Na upevňovanie gramatiky je k dispozícii jeden pracovný list s cvičeniami, ktorý tematicky nadväzuje na aktivitu zameranú na čítanie s porozumením.
Scroll to Top

Prihlásenie