Ako cestujeme? Copy

V tomto pracovnom liste majú učiaci sa cvičenie, ktoré je jednak zamerané na opakovanie slovnej zásoby týkajúcej sa dopravných prostriedkov, ako aj na skloňovanie (hlavne inštrumentálu, v dvoch prípadoch aj lokálu).
SPRÁVNE ODPOVEDE:
a) autom, b) lietadlom, c) vlakom, d) loďou, e) autobusom,  f) helikoptérou/vrtuľníkom, g) metrom, h) taxíkom, i) električkou, j) trolejbusom, k) bicykli, l) nákladným autom/kamiónom, m) balónom, n) motocykli/motorke (hovor.) 
TIP č. 1: Žiakov/Študentov na jazykovej úrovni A1 (úplný začiatočník) v úvode tejto aktivity upozornite nielen na to, že substantíva majú doplňovať v tvare inštrumentálu, ale že tam nájdu aj dve vety s predložkou „na“, kam patrí substantívum v lokáli. So žiakmi/študentmi na jazykovej úrovni A2 (začiatočník) prediskutujte tieto gramatické javy formou otázok, aby sa sami pokúsia nájsť riešenie.
TIP č. 2: Táto aktivita je ideálna aj ako domáca úloha v prípade, že ňou na vyučovaní nechcete strácať veľa času.
Scroll to Top

Prihlásenie

Profil