Lexikálne karty Copy

V tomto balíčku je k dispozícii 18 lexikálnych kariet, ktoré prezentujú slovnú zásobu týkajúcu sa veľkonočných zvykov a tradícií. Nejde iba o samostatné slovíčka, ale aj o frekventované slovné spojenie. Všetky lexikálne karty podporujú zásadu názornosti a zrozumiteľnosti, a preto sú pre učiacich sa efektívnou pomôckou pri fixovaní novej slovnej zásoby a gramatických javov (napr. jednotné a množné číslo; rod; pád, s ktorým sa sloveso viaže; časovanie slovies v prítomnom čase; forma minulého a budúceho času a pod.).
TIP: Pri nižších stupňoch ovládania jazyka (A1 – A2) využite tieto karty na prezentovanie novej slovnej zásoby. Pri vyšších jazykových úrovniach (B1 – B2) len na rýchle zopakovanie lexiky, ktorá by už mala byť viac-menej známa, príp. to môžete vynechať a prejsť rovno k pracovným listom s lexikálnymi kartami – Veľkonočný slovník a/alebo Veľkonočné dostihy.
Návrat hore

Prihlásenie

Profil

Zabudnuté heslo?