Balíme kufre Copy

V tomto pracovnom liste sú k dispozícii štyri kufre. Žiaci/Študenti si zopakujú slovnú zásobu, ktorá sa týka nielen farieb, krajín, dopravných prostriedkov, ale aj oblečenia, príp. sa naučia nové slovné spojenia. Ich úlohou je tvoriť hypotézy, komu asi batožina na obrázku patrí, kam tieto osoby cestujú a aký dopravný prostriedok pritom využijú. V neposlednom rade majú povedať, čo by týmto osobám ešte do batožiny pribalili, keďže v každom kufri je jedno prázdne miesto. Zakaždým však vyžadujte od učiacich sa, aby svoje tvrdenia odôvodnili. Rozvíjajú tak nielen svoj ústny jazykový prejav, ale naučia sa tak aj argumentovať, čo je tiež mimoriadne dôležité.
TIP: Túto aktivitu uzatvorte zhrňujúcim dialógom. Opýtajte sa svojich žiakov/študentov, kam chcú v lete cestovať, aký dopravný prostriedok pritom použijú, čo všetko chcú v lete vidieť, aké miesta chcú navštíviť a čo si na svoje cesty zbalia do batožiny. Ak vaši žiaci/študenti už ovládajú kondicionál, nechajte ich tvoriť podmienkové vety, čiže kam by chceli v lete cestovať, čo by tam chceli vidieť a pod. V duchu hesla: cvičenie robí majstra. 🙂
Scroll to Top

Prihlásenie

Profil