Online klub slovenčiny – začíname 8.4.2024

15 + (4) podnetných aktivít na MDŽ a Deň matiek

Nebolo by skvelé mať po ruke množstvo kreatívnych pracovných listov pre všetky jazykové úrovne (A1 - B2), ktoré by ste využili nielen pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek? V tomto balíčku ich máte k dispozícii ihneď.

17,00

Balíček obsahuje 19 podnetných aktivít a 14 lexikálnych kariet, ktoré využijete nielen počas sviatkov ako Medzinárodný deň žien alebo Deň matiek, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému žena, jej význam a postavenie v spoločnosti i v rodine, rodové stereotypy a medziľudské vzťahy.

Čo hovoria o balíčku lektori

Aktivity sú určené pre:

všetky jazykové úrovne učiacich sa,

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),

✅  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,

✅  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,

✅  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.

V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
15 pracovných listov + 4 bonusové aktivity:

Zahrievacie aktivity:

1. Kto je to?
2. Pri príležitosti …
3. Minikomiks

Slovná zásoba:

4. Lexikón ženy a matky (1) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1
5. Lexikón ženy a matky (2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

6. Videoanketa (1) – Ako oslavujú Slováci Medzinárodný deň žien?
7. Videoanketa (2) – Prečo je dôležité oslavovať MDŽ a Deň matiek?

Ústny jazykový prejav:

8. Čo vieme o … (1, 2)
9. Citáty slávnych žien
10. “Prvé” slovenské ženy + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 3
11. Ach, tie stereotypy … + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 4
12. Za alebo proti?

Písomný jazykový prejav:

13. Keby som bol/a … (1, 2)
14. Žena môjho života
15. Inšpiratívna žena

Návrat hore

Prihlásenie

Profil