Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Chcete si dopriať konzultáciu šitú na mieru?

Dohodnite si so mnou individuálnu online konzultáciu, na ktorej spoločne prediskutujeme presne to, čo vám pri výučbe robí vrásky na čele. Neponúkam vám iba svoj čas, ale hlavne svoje dlhoročné lektorské skúsenosti.

INDIVIDUÁLNE ONLINE KONZULTÁCIE PRE LEKTOROV SLOVENČINY

Som profesionálnou lektorkou slovenčiny s dlhoročnou praxou a som presvedčená o tom, že učenie nemusí byť mučenie. Nielen pre našich učiacich sa, ale ani pre nás lektorov. Výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka sa venujem nielen prezenčne (od roku 2010), ale aj online (od roku 2017).

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Keďže mám bohaté lektorské skúsenosti, veľmi rada vám pomôžem s tým, ako:

Takisto sa veľmi rada pozriem na:

Na všetko dostanete zároveň spätnú väzbu, pričom poukážem nielen na pozitívne momenty, ale navrhnem vám hlavne to, čo a ako by ste to mohli do budúcna zlepšiť.

ČO HOVORIA O INDIVIDUÁLNYCH KONZULTÁCIÁCH & MENTORINGU LEKTORI

INDIVIDUÁLNE ONLINE KONZULTÁCIE PRE LEKTOROV CUDZÍCH JAZYKOV

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Hoci som viac ako 10 rokov profesionálnou lektorkou slovenčiny, svoju lektorskú kariéru som odštartovala výučbou nemčiny. Už vo svojich začiatkoch som si uvedomila, že učenie pomocou autentických zdrojov je tým najefektívnejším, ak chceme, aby naši študenti naozaj uspeli v krajine cieľového jazyka.

Nevyhovuje vám žiaden z termínov webinára Ako učiť pomocou autentických materiálov alebo si chcete dopriať individuálny prístup?

Veľmi rada sa s vami podelím o svoje dlhoročné skúsenosti a pomôžem vám s tým, ako:

Takisto sa veľmi rada pozriem na:

Na všetko dostanete zároveň spätnú väzbu, pričom poukážem nielen na pozitívne momenty, ale navrhnem vám hlavne to, čo a ako by ste to mohli do budúcna zlepšiť.

JEDNORAZOVÁ KONZULTÁCIA

Základná pomoc v oblasti výučby cudzích jazykov (90 min.)
150
 • Cena zahŕňa:
 • vstupný dotazník
 • online konzultáciu v rozsahu 1,5 hod.
 • zápis z konzultácie vo forme .pdf dokumentu

MENTORING
MINI

Systematickejšia pomoc v oblasti výučby cudzích jazykov (180 min.)
270
 • Cena zahŕňa:
 • vstupný dotazník
 • online konzultácie v rozsahu 3 hodín, ktoré je možné čerpať po 60 min. (3 x 60 min.) v priebehu 6 mesiacov od zakúpenia
 • zdieľaný dokument so zápisom jednotlivých konzultácií
 • v závislosti od druhu konzultácie zdieľanie užitočných odkazov alebo učebných materiálov z dielne Učíme (sa) slovenčinu

MENTORING
MAXI

Intenzívna pomoc a podpora v oblasti výučby cudzích jazykov (360 min.)
490
 • Cena zahŕňa:
 • vstupný dotazník
 • online konzultácie v rozsahu 6 hodín, ktoré je možné čerpať po 30 min., 60 min. alebo 90 min. v priebehu 12 mesiacov od zakúpenia
 • zdieľaný dokument so zápisom jednotlivých konzultácií
 • zdieľanie užitočných odkazov alebo učebných materiálov z dielne Učíme (sa) slovenčinu v závislosti od druhu konzultácie
 • krátke správy medzi konzultáciami

*Konzultácie sa realizujú online, a to cez GoogleMeet v termínoch, na ktorých sa spoločne dohodneme po vyplnení vstupného dotazníka.

Návrat hore

Prihlásenie

Profil