Intenzívny online kurz slovenčiny: Jazykové fitko 2 (od 27.03.2022)

voľný čas

Voľný čas

Current Status
Not Enrolled
Price
23,70
Get Started

Tento kurz nemáte zakúpený.


Máte problém porozumieť reálnej slovenčine? Cítite sa pri bežnej konverzácii na tému voľný čas a hobby neisto? Poznáte formy „rád“ a „rada“, ale dlho premýšľate nad tým, ako ich správne použiť vo vete? Neviete, aký je rozdiel medzi formami „radi“ a „rady“? Ak sa to chcete naučiť , tento videokurz je určený práve pre vás. 

 

Je tento videokurz pre mňa? Koľko času mi zaberie?

 • Primárne je určený pre jazykovú úroveň A1 – A2, ale v rámci opakovania je vhodný aj pre úroveň B1.
 • Trvanie kurzu: minimálne 60 min.

Čo budem vedieť po absolvovaní videokurzu? 

 • Lepšie porozumiem rodeným hovoriacim zo Slovenska (rôzneho veku a pohlavia).
 • Naučím sa nové slovíčka na tému: voľný čas a hobby.
 • S väčšou istotou sa dohovorím v bežnej komunikácii na tému: voľný čas a hobby.
 • Naučím sa, ako hovoriť o obľúbených, ale aj neobľúbených aktivitách.
 • Naučím sa, kedy v slovenčine používame slovíčka: rád, rada, rado, radi a rady.
 • Budem vedieť, aký je rozdiel medzi formami radi a rady.
 • Naučím sa tvoriť podstatné mená zo slovies.

Čo je vo videokurze k dispozícii?

 • 2 situačné videá s rodenými hovoriacimi (so slovenskými titulkami),
 • 2 transkripcie (v PDF formáte) s vysvetlením neznámych slov,
 • 24 lexikálnych kariet (v PDF formáte),
 • 3 gramatické videá v rozsahu 19 min. (s jednoduchým, prehľadným a systémovým vysvetlením gramatiky),
 • 3 gramatické karty (s prehľadnými tabuľkami a príkladmi),
 • 9 kvízov (počúvanie s porozumením (2), lexika/slovná zásoba (2) a gramatika (4)),
 • 1 finálny kvíz,
 • 1 pracovný list s kľúčom (v PDF formáte, ktorý si môžete stiahnuť).

+ 2 BONUSY

 • BONUS 1: certifikát o absolvovaní videokurzu,
 • BONUS 2: neobmedzený prístup k videokurzu.

+ 2 EXTRA BONUSY

 • BONUS 3: podpora vo VIP skupine na Facebooku, (kde sa môžete 24/7 pýtať na čokoľvek, čo vám vo videokurze nebolo jasné),
 • BONUS 4: ZADARMO 30-minútová online konverzácia na tému videokurzu, ktorá je bežne v hodnote 17 EUR (v prípade záujmu si po absolvovaní videokurzu môžete dohodnúť termín na info@ucimesaslovencinu.sk).
Scroll to Top

Prihlásenie