Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Letné aktivity A1 - A2

Hľadáte inšpiráciu v podobe autentických materiálov? Chceli by ste šetriť čas na prípravu na vyučovanie a pritom si užiť svoje lekcie s (úplnými) začiatočníkmi? Ak áno, tak práve pre vás je balíček s tvorivými aktivitami pre jazykovú úroveň A1 – A2.

16,00 €

Balíček obsahuje 7 pracovných listov s tematikou leta, cestovania a letných aktivít. Spolu 10 strán.

Čo napísali o balíčku lektori

5/5

Perfektná hravá forma aktivít, pri ktorej sa nikto nenudí. Študenti sú naplno ponorení do hodiny a slovenčinu precvičujú naozaj všetkými svojimi zmyslami. Témy sú osviežujúce a určite vhodné aj na inú časť roka, keď si chceme trochu zaspomínať na krásne leto. Určite odporúčam!

Alica polomska

Alica Polomská

Lektorka slovenského jazyka pre cudzincov

Aktivity sú určené pre:

✅  (úplných) začiatočníkov (jazyková úroveň A1 – A2 podľa SERR),

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),

✅  všetky formy výučby (prezenčnú, ale aj online),

✅  lekciu v rozsahu 90 min.,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,

✅  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.

V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
tieto aktivity:

Zahrievacia aktivita:

1. Letný brainstorming

Čítanie s porozumením:

2. Cestovanie vlakom (1,2) (autentický text)

Gramatika:

3. Ako cestujeme? (zamerané na precvičovanie inštrumentálu a lokálu)

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

4. Letný rodinný prieskum (autentické video)
5. Transkripcia (Letný rodinný prieskum)

Písomný jazykový prejav:

6. Balíme kufre

Ústny jazykový prejav:

7. Obľúbená letná aktivita

Návrat hore

Prihlásenie

Profil