Online klub slovenčiny – začíname 8.4.2024

Letné aktivity B1 - B2

Hľadáte aktivity, ktoré by nenudili učiacich sa a vám by maximálne ušetrili čas na prípravu na vyučovanie? Ak áno, siahnite po týchto pracovných listoch určených pre jazykovú úroveň B1 – B2.

16,00 €

Balíček obsahuje 6 pracovných listov s tematikou leta a letného osvieženia. Spolu 9 strán.

Čo napísali o balíčku lektori

5/5

Opäť skvelé ako vždy 🙂 A to nielen tieto letné aktivity B1-B2 ale aj letné aktivity A1-A2 a A2-B1. Pre mňa, ako pre slovenčinárku na ZŠ s vyuč. jazykom maďarským sú tieto materiály ako stvorené 😉 🙂 Presne šité na mieru – ako sa povie 🙂 Je tam všetko, čo potrebujem na jednej hodine: zahrievacia aktivita, počúvanie a čítanie s porozumením, gramatika a rozvoj slovnej zásoby 🙂 Žiakom sa veľmi páčili, nielen téma, úlohy aj samotný dizajn pracovných listov. Som veľmi vďačná za tieto aktivity – za tieto inšpirujúce aktivity – a som vďačná aj za prácu Lenky 🙂 Len tak ďalej! Aktivity odporúčam každému, nielen učiteľom a lektorom 🙂

Izabela

Izabela Pfliegelová

Učiteľka slovenčiny na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Aktivity sú určené pre:

✅  mierne a stredne pokročilých (jazyková úroveň B1 – B2 podľa SERR),

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),

✅  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,

✅  lekciu v rozsahu 90 min. alebo dve štandardné lekcie v rozsahu 2 x 45 min.,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,

✅  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.

V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
tieto aktivity:

Zahrievacia aktivita:

1. Päť zmyslov leta

Čítanie s porozumením:

2. Ako vznikol nanuk (autentický text)

Gramatika:

3. Ako si vyrobiť zmrzlinu (autentický text zameraný na skloňovanie

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

4. Plte na Dunajci (autentické video)
5. Transkripcia (Plte na Dunajci)

Ústny jazykový prejav:

6. Za alebo proti

Písomný jazykový prejav:

7. Letný zoznam prianí

Návrat hore

Prihlásenie

Profil