Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Ak hľadáte netradičné aktivity pre všetky jazykové úrovne (A1 - B2), ktoré by ste využili na svojich lekciách nielen počas sviatku svätého Valentína, ale aj kedykoľvek počas roka na tému láska alebo medziľudské vzťahy, tak tento balíček je pre vás.

16,00

Balíček obsahuje 16 podnetných aktivít a 23 lexikálnych kariet s ľúbostnou tematikou, ktoré využijete nielen počas sviatku sv. Valentína, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému láska alebo medziľudské vzťahy.

5/5

Vrelo odporučam!😍 My sme balíček aktivít využili vo všetkých prezencnych a distancnych SSL triedach pocas včerajšieho vyučovacieho dna v Slovak Academy of Chicago. Študenti si najviac pochvalovali lexikalne karty, všetky zahrievacie aktivity a valentinsky darček.K ostatným aktivitám z balicka sa este dostaneme na ďalšiu vyucovaciu sobotu.

Adriana

Adriana Cellar

Učiteľka slovenčiny ako druhého jazyka zo Slovak Academy, Chicago, USA

5/5

Ani chvíľu som neváhala, keď som uvidela možnosť získať didaktický materiál s valentínskou tematikou. Je jednoducho skvelý! Je v ňom nová slovná zásoba, text, pracovné listy, témy na diskusiu, no jednoducho všetko, čo potrebujem na svojich hodinách. Študentom sa to veľmi páči, hodina nie je nudná a slovenský jazyk ich baví. Ďakujem znova za skvelú prácu a už teraz sa teším na nové materiály.

Gabriela Mitrova

Gabriela Mitrová

Lektorka slovenčiny pre cudzincov

Aktivity sú určené pre:

Mohlo by vás tiež zaujímať:

V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
14 pracovných listov + 2 bonusové aktivity:

Zahrievacie aktivity:

1. Valentínske A/B/C/D/E
2. Niečo tam chýba
3. Titulná fotografia
4. Minikomiks

Slovná zásoba:

5. Lexikón lásky (1a, 1b)
6. Lexikón lásky (2)
7. Lexikón lásky (3) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1

Čítanie s porozumením:

8. Valentín na Slovensku (1, 2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Ústny jazykový prejav:

9. Vyznanie lásky po …
10. V horúcom kresle
11. Citáty slávnych

Písomný jazykový prejav:

12. Valentínske haiku
13. Romantický/-á/-é (1, 2, 3)
14. Valentínsky dotazník

5/5

Didaktický materiál s vtipnou valentínskou tematikou opätovne nesklamal a naplnil moje očakávania. Použil som ho v prvý týždeň letného semestra na Segedínskej univerzite na úvodných – doslova zahrievacích – hodinách slovenčiny ako cudzieho jazyka a osvedčil sa mi od začiatočníkov až po skupinu pokročilých študentov. Klasicky vystavaný (a niekde predsa netradičný, iný) učebný materiál poskytuje niekoľko zábavných “štartovacích” aktivít, ktoré rozhýbu aj tých “prispatých” či “znudených”. Jadro didaktického materiálu umožňuje trénovaním receptívnych a produktívnych zručností rozvíjať jazykovú, sociolingvistickú, predovšetkým komunikatívnu kompetenciu. Páči sa mi, že pri osvojovaní a upevňovaní slovnej zásoby pani lektorka využíva morfosyntaktický prístup. Nové slová (k dispozícii sú aj názorné lexikálne karty) sú zrozumiteľne prezentované v syntagmách, vo vetách. Podnetné úlohy pracovných listov nútia učiacich sa premýšľať a argumentovať. Študenti pozitívne hodnotili aktivity zamerané na zvyky – činnosti viažuce sa ku dňu svätého Valentína na Slovensku, t. j. materiál tak bezpochyby podporuje aj nadobúdanie vedomostí zo slovenskej kultúry. Cennou (hlavne pre jazykovo zdatnejších študentov) je časť venujúca sa frazeologizmom a porekadlám. Navyše téma lásky a medziľudských vzťahov v sebe ukrýva aj výchovný cieľ, resp. ho umožňuje napĺňať. Uvedený didaktický materiál jednoznačne odporúčam (aj v mene svojich študentov) používať na hodinách slovenčiny (nielen) ako cudzieho jazyka.

Gyorgy_Ladislav-2

Ladislav György

Lektor slovenského jazyka v Segedíne, Maďarsko

5/5

Pracovné listy som použila na hodinách slovenského jazyka na druhom stupni základnek školy s vyučovacím jazykom maďarským. V piatom ročníku to boli lexikálne jednotky lásky 🙂 kde sme sa aj porozprávali o tom, čo všetko si dávajú zaľúbenci navzájom na Valentína. Na konci hodiny sme vymaľovali aj mandala srdiečko (ktorá sa im veľmi ľúbila). V ôsmom ročníku sme pracovali s textom. Bola to pre nich výborná aktivita 🙂 Nacvičovali sme čítanie s porozumením a žiaci sa dozvedeli zaujímavé fakty o nákupných zvykoch Slovákov. Mojim ôsmakom som rozdala aj dotazník na vyplnenie 🙂 Samozrejme aj oni dostali valentínsky darček. Som veľmi vďačná za tieto pracovné listy aj za ostatné materiály na tejto stránke 🙂 Týždenne využívam videá na trénovanie počúvania s porozumením. Moji žiaci to majú naozaj radi 🙂 Naozaj odporúčam aj kolegyniam, kolegom, ktorí učia na ZŠ s vyčovacím jazykom maďarským. Je to obrovská pomoc aj na prípravu na T9.

Izabela

Izabela Pfliegelová

Učiteľka slovenčiny na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Návrat hore

Prihlásenie

Profil