Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Chceli by ste mať postarané o zaujímavé veľkonočné lekcie pre všetky jazykové úrovne (A1 - B2), aby ste sa vo voľnom čase mohli venovať oddychu alebo prípravám na Veľkú noc vo svojej domácnosti? Ak áno, tento balíček je pre vás ideálnou voľbou.

16,00

Balíček obsahuje 13 podnetných aktivít a 18 lexikálnych kariet s tematikou Veľkej noci.

Aktivity sú určené pre:

všetky jazykové úrovne učiacich sa,

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),

✅  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,

✅  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,

✅  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.

V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
tieto aktivity:

Zahrievacie aktivity:

1. Veľkonočné A alebo B?
2. Nájdi rozdiely
3. Veľkonočná zhoda (online hra)

Slovná zásoba s gramatikou:

4. Veľkonočný slovník
5. Veľkonočné dostihy (online hra)
6. Veľkonočný košík

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

7. Unikátne veľkonočné vajíčka (online kvíz)

Čítanie s porozumením:

8. Veľká noc na Slovensku deň po dni (1, 2)
9. Veľkonočné tradície vo svete

Ústny jazykový prejav:

10. Veľkonočný pondelok na Slovensku (1, 2)

Písomný jazykový prejav:

11. Veľkonočný pozdrav
12. Veľkonočné pátranie (1, 2, 3, 4)
13. Veľká noc všetkými zmyslami

Návrat hore

Prihlásenie

Profil