Intenzívny online kurz slovenčiny: Jazykové fitko 2 (od 27.03.2022)

Chceli by ste mať postarané o zaujímavé veľkonočné lekcie pre všetky jazykové úrovne (A1 - B2), aby ste sa vo voľnom čase mohli venovať prípravám na Veľkú noc vo svojej domácnosti? Ak áno, tento balíček je pre vás ideálnou voľbou.

16,00

Balíček obsahuje 13 podnetných aktivít a 18 lexikálnych kariet s tematikou Veľkej noci.

Aktivity sú určené pre:

všetky jazykové úrovne učiacich sa,

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),

✅  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,

✅  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,

✅  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.

V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
tieto aktivity:

Zahrievacie aktivity:

1. Veľkonočné A alebo B?
2. Nájdi rozdiely
3. Veľkonočná zhoda (online hra)

Slovná zásoba s gramatikou:

4. Veľkonočný slovník
5. Veľkonočné dostihy (online hra)
6. Veľkonočný košík

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

7. Unikátne veľkonočné vajíčka (online kvíz)

Čítanie s porozumením:

8. Veľká noc na Slovensku deň po dni (1, 2)
9. Veľkonočné tradície vo svete

Ústny jazykový prejav:

10. Veľkonočný pondelok na Slovensku (1, 2)

Písomný jazykový prejav:

11. Veľkonočný pozdrav
12. Veľkonočné pátranie (1, 2, 3, 4)
13. Veľká noc všetkými zmyslami

Scroll to Top

Prihlásenie