Vianočná obrázková aktivita (materiál pre lektorov)

Pre cudzincov

Préteritum (minulý čas) v slovenčine: Ako ho správne tvoriť

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

LENKA JEŽÓ GARANČOVSKÁ

19. októbra 2023

Je pre vás komplikované hovoriť o tom, čo ste robili včera, predvčerom, minulý týždeň alebo minulý mesiac? Myslím si, že préteritum (minulý čas) vám nerobí veľké problémy. Ste si ale istí, že ho používate naozaj správne? Ak chcete vedieť, ako tvoriť minulý čas v slovenčine, čítajte ďalej.

Na začiatku svojich skupinových konverzácií a individuálnych lekcií sa často pýtam študentov, aký mali víkend, čo robili včera alebo čo zaujímavé zažili počas minulého týždňa. Aj napriek tomu, že minulý čas je v slovenčine jednoduchý, často robia chyby. Robíte aj vy túto najfrekventovanejšiu chybu?

Minulý čas a l-forma

Minulý čas tvoríme od slovesa v neurčitku. Neurčitok je základná forma slovesa, ktorú nájdete v slovníku a končí sa na , napr.: byť, mať, čítať, hovoriť, bývať, pracovať, piť, … . Pre sloveso v minulom čase je typická tzv. l-forma. Čo to v praxi znamená? 

Najprv musíte odtrhnúť, resp. eliminovať koncové konkrétneho slovesa, a potom pridať l-formy pre príslušné rody: -l (pre mužský rod/maskulína), -la (pre ženský rod/feminína), -lo (pre stredný rod/neutrá) a -li (pre všetky rody v pluráli).

Minulý čas: základné pravidlo 

Minulý čas tvoríme v slovenčine pomocou l-formy a slovesa byť, ktoré meníme v závislosti od osoby. Pre 1. osobu singuláru je to forma som a plurálu sme, pre 2. osobu singuláru je to forma si a plurálu ste. Pre 3. osobu singuláru a plurálu nepoužívame formu slovesa byť, čiže nepridávame formy je a . V praxi to vyzerá takto:

Ľudo čítal včera ráno noviny.                     Muži čítali včera ráno noviny.

Adela čítala včera večer román.                Ženy čítali včera večer román.

Dieťa čítalo včera večer knihu.                  Deti čítali včera večer knihu.

minuly cas_l-forma_byt

Negatívna forma

Ako vyzerá negatívna forma? Na začiatok slovesa pridáme ne-. Nezabúdajte, že v slovenčine píšeme negáciu spolu, čiže ako jedno slovo, napr.: nečítal som, nehovorila si, nepočúvalo, nebývali sme, nepracovali ste, nemali, … . Často sa stretávam s tým, že študenti majú tendenciu písať to oddelene, teda ako dve samostatné slová, ale je to nesprávne.

Ďalšie pravidlá 

Ak eliminujeme koncové a sloveso sa končí na -ie-, v préterite ho musíme zmeniť na -e-, napr.: vidieť, letieť, myslieť, rozumieť, vedieť, musieť, chcieť, smieť, … .

minuly cas_ie_e

Ak sa sloveso končí na -núť, je dôležité, či je pred touto skupinou spoluhláska (konsonant) alebo samohláska (vokál). Ak je tam spoluhláska (napr.: zabudnúť, stretnúť, zapnúť, stihnúť, sadnúť si, …), eliminujeme celú skupinu -núť, nie iba . Pre mužský rod (maskulína) používame koncovku -ol, nie iba -l. Je to pre lepšiu výslovnosť. Ak je tam samohláska (napr.: minúť, spomenúť, …), eliminujeme iba koncové .

minuly cas_zabudnut_minut

Nepravidelné slovesá 

Cudzincom robia pri učení sa slovenčiny problémy nielen tieto základné pravidlá, ale aj nepravidelné slovesá (iregulárne verbá). Tak ako v iných jazykoch, máme ich aj v slovenčine. Sú to napr. tieto slovesá: byť, ísť, jesť, môcť, … . Ich formy je potrebné naučiť sa naspamäť

minuly cas_byť-ísť-jesť-môcť

Ďalšou frekventovanou chybou, ktorú robia moji študenti v minulom čase, je slovosled. To znamená, že nevedia dať slová v minulom čase na správne miesto vo vete. Robíte aj vy túto chybu? Nezabúdajte, že iba cvičenie robí majstra. Minulý čas si môže precvičiť pomocou týchto interaktívnych cvičení.

Ak si chcete precvičiť svoju slovenčinu komplexne, môžete tak urobiť formou skupinových konverzácií. Ak potrebujete zlepšiť svoju slovenčinu intenzívnejšie, je to možné na individuálnych lekciách slovenčiny. Budeme sa na vás tešiť.

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Lenka Ježó Garančovská, PhD.

Som zanietenou lektorkou s dlhoročnou praxou, ktorá pomáha nielen cudzincom, ale aj lektorom zamilovať sa do slovenčiny bez učebníc. Som presvedčená o tom, že učenie nemusí byť mučenie.

Odporúčame
Pre lektorov
Máte za sebou dovolenku alebo výlet, z ktorého ste si okrem nezabudnuteľných zážitkov priniesli množstvo fotografií, a neviete, čo s nimi?
Pre cudzincov
Začínate sa učiť slovenčinu a vaša výslovnosť nie je veľmi dobrá?
Pre lektorov
Pred koncom školského roka alebo jazykového kurzu sa často vynárajú otázky, ktoré sa týkajú záverečných hodín a ich významu pre študentov cudzích jazykov.
Návrat hore

Prihlásenie

Profil