Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Pre lektorov

Vianočné lekcie cudzích jazykov: Hravé a kreatívne prístupy

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

LENKA JEŽÓ GARANČOVSKÁ

12. decembra 2023

(Pred)vianočné obdobie ponúka lektorom cudzích jazykov jedinečnú príležitosť oživiť vyučovací proces a zapojiť učiacich sa do mnohých aktivít, ktoré sú nielen vzdelávacie, ale predovšetkým aj kultúrne orientované. Nech už ste skúsený lektor alebo začiatočník, zaiste budete súhlasiť, že výučba cudzieho jazyka nie je iba o gramatike a slovnej zásobe. Je to o vytváraní zážitkov a zdieľaní kultúr materinského i cieľového jazyka.

A práve Vianoce ponúkajú pestrú paletu tém a aktivít, ktoré môžete využiť na obohatenie svojich lekcií. Tento článok vám ponúkne niekoľko podnetov na jednoduché a hravé aktivity s ohľadom na kreatívny prístup, ktoré môžete začleniť do svojich lekcií a podnietiť tak učiacich sa k objavovaniu jazyka prostredníctvom vianočnej atmosféry.

Ak preferujete radšej sledovanie videí než čítanie blogových článkov, pozrite si tipy na hravé a kreatívne aktivity do vianočných lekcií cudzích jazykov.

#1 Koledy

Hádam nikto z nás si nevie predstaviť vianočné lekcie bez kolied. Obyčajne to funguje tak, že lektor vyberie koledu, ktorú učiaci sa počúvajú s cieľom rozvoja receptívnej zručnosti (počúvania s porozumením) a občas ešte nasleduje diskusia o piesni. V podstate nie je na tom nič zlé. Avšak otázka znie: Ako s koledami na lekciách cudzích jazykov pracovať netradičným spôsobom?

Nechajte svojich žiakov či študentov:

 • vybrať si koledu v cieľovom jazyku podľa vlastných preferencií. To je predsa základ učenia. Ak chceme, aby ich to bavilo, mali by byť strojcami svojho šťastia, a to aj na lekciách cudzích jazykov. Navyše im dávame príležitosť pracovať s autentickými textami, čo je pri výučbe cudzích jazykov veľmi dôležité a netreba na to zabúdať. TIP: Ak neviete, ako na efektívnu prácu s autentickými textami na lekciách cudzích jazykov, na tomto webinári sa to určite naučíte.
 • predstaviť nimi zvolenú koledu vo forme hry. To znamená, že jednotlivec alebo skupina odprezentuje v pléne niekoľko základných informácií o konkrétnej kolede bez toho, aby bol spomenutý jej názov či interpret. Napr.: miesto a rok vzniku koledy, téma piesne, čo je typické pre jej melódiu alebo videoklip a pod. Úlohou ostatných spolužiakov je hádať, o akú koledu ide. Za názov piesne, ako aj interpreta prideľte po jednom bode. Kto ich bude mať najviac, vyhráva. TIP: Google v cieľovom jazyku môže byť ich pomocníkom pri vyhľadávaní informácií o danej kolede.
 • vytvoriť doplňovacie cvičenie zamerané na počúvanie s porozumením. Nie je predsa nič lepšie, ako keď sa samotní učiaci sa spolupodieľajú na tvorení vyučovacieho procesu, do ktorého sú plne zaangažovaní.
 • zmeniť žáner vianočnej piesne. Ich úlohou môže byť nimi zvolenú koledu napr. zarepovať alebo zaspievať ako opernú áriu. Odporúčam skôr prvú možnosť, to zvládnu aj menej hudobne nadaní učiaci sa. Vytvoriť si také malé hudobné čísla môže byť veľká zábava. TIP: Z vlastných skúseností sa mi osvedčilo realizovať túto aktivitu vo forme skupinovej práce, nie jednotlivo. Predsa len sile skupiny sa jednotlivec nevyrovná.

TIP: Ak chcete pripravovať pracovné listy na základe kolied alebo akýchkoľvek iných piesní, použite aplikáciu zvanú LyricsTraining. Okamžite môžete využívať stovky pripravených cvičení v rôznych cudzích jazykoch. Avšak vytvorením si lektorského účtu získate možnosť rýchlo a jednoducho pripravovať vlastné pracovné listy zamerané na počúvanie s porozumením v tom-ktorom cieľovom jazyku.

Ale pozor! Ak učíte menej rozšírený jazyk, akým je napr. slovenčina, s tou na spomínanej platforme, bohužiaľ, neuspejete. Skúste preto piesne s rôznymi druhmi cvičení na webe Učíme (sa) slovenčinu. Mimochodom, nájdete tam množstvo interaktívnych cvičení na rozvoj gramatiky, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením, najnovšie aj diktáty, a to úplne zadarmo.

#2 Vianočné pohľadnice

Písanie vianočných pohľadníc je skvelý spôsob, ako prepojiť školu s reálnou jazykovou praxou. Pohľadnice (či už klasické alebo elektronické) sú ešte stále populárne a naši učiaci sa majú tak možnosť pomocou nich praktizovať písomný jazykový prejav. Cvičia si tak, ako správne napísať pohľadnicu, a to vrátane adekvátnej formy, ortografie a gramatiky.

Ako podporiť hravosť a kreativitu pri tejto klasickej aktivite? Nechajte svojich žiakov či študentov:

 • vlastnoručne vyrobiť pohľadnice, čím túto aktivitu obohatíte o ďalší rozmer, a to zapájanie jemnej motoriky a rozvoj kreatívneho myslenia. Prečo by ste mali priniesť hotové pohľadnice, keď ich môžu vaši učiaci sa sami vyrobiť. Často proklamujem metodickú zásadu: Čo môže urobiť učiaci sa sám, nie je potrebné, aby to robil vyučujúci. TIP: V dostatočnom časovom predstihu poproste svojich učiacich sa, aby priniesli potrebný materiál na lekciu, ale buďte pre každý prípad pripravení a prineste materiál na výrobu pohľadníc aj vy sami.
 • nájsť na internete autentické vianočné želania v cieľovom jazyku, čím sa opäť čoraz viac približujú k reálnemu jazyku.
 • vymeniť pohľadnice medzi sebou alebo poslať pohľadnice skutočným adresátom. Pokojne to môžu byť aj známe osobnosti z krajiny, ktorej jazyk sa vaši žiaci či študenti učia. Pohľadnice môžu venovať komukoľvek zo školy, učiteľského zboru, vedenia školy alebo do tajnej vianočnej pošty a pod.

TIP: Spojte sa s učiteľmi výtvarnej výchovy, aby ste si takto medziodborovo vypomohli a na lekcii nestrácali čas prípravou vianočných pohľadníc.

Ak však túto možnosť nemáte, nezúfajte a hlavne sa nenechajte odradiť tým, že čas strávený prípravou pohľadníc počas lekcie cudzieho jazyka nie je využitý efektívne. Verte, že pomocou tejto aktivity vytvoríte na svojich lekciách uvoľnenú atmosféru, počas ktorej sa budú vaši učiaci sa cítiť príjemne. Navyše, ak vaším heslom bude: Hovoríme spolu po celý čas iba v cieľovom jazyku, tak ste vyhrali. Vytvárate pre svojich žiakov či študentov zážitky, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

#3 Vianočné dekorácie

Pripravovali ste už niekedy spoločne so svojimi žiakmi či študentmi na lekciách cudzieho jazyka vianočné dekorácie? Ešte nie? Jedným z dôvodov bol fakt, že si tým dostatočne neprecvičia svoje jazykové zručnosti v cudzom jazyku? Tak je najvyšší čas túto teóriu vyvrátiť a vyskúšať to inak, kreatívne a zároveň efektívne.

Tvorenie vlastných vianočných dekorácií poskytuje učiacim sa príležitosť hovoriť o vianočných tradíciách a používať cudzí jazyk pri praktickej aktivite. Nechajte ich:

 • vyhľadať návody na vianočné ozdoby na YouTube alebo Google v cieľovom jazyku, a potom ich podľa toho vytvoriť. TIP: Nenechajte sa odradiť tým, že nebudú rozumieť. Podporte ich v aktívnej práci s neznámou slovnou zásobou.
 • prezentovať v pléne proces vytvárania dekorácie, pričom do svojej prezentácie zakomponujú už aj novú slovnú zásobu, ktorú sa pri tom naučili.
 • inštruovať spolužiaka tak, aby vytvoril vianočnú dekoráciu podľa toho, čo mu je v cieľovom jazyku povedané. Ideálne je, ak sa dvojice vymenia a vyskúšajú si tak byť v úlohe inštruujúceho i vykonávateľa inštrukcií. TIP: Ak sa vám to zdá príliš náročné na čas, nechajte svojich učiacich sa pracovať vo dvojici takým spôsobom, že vždy jeden z dvojice opisuje výrobu dekorácie toho druhého. V prípade potreby mu ten druhý pomáha s neznámou slovnou zásobou.
 • ozdobiť vianočný stromček (ak ho v triede máte) alebo samotný priestor v učebni či v škole. TIP: Ozdobu si môžu učiaci sa vziať domov a zavesiť na svoj vianočný stromček a poslať vám fotografiu.

#4 Vianočné tradície

Porovnávanie toho, ako sa Vianoce oslavujú v rôznych kultúrach, je vynikajúcim spôsobom, ako učiacich sa zapojiť do diskusie, a zároveň ich oboznámiť s kultúrnymi rozdielmi. Ako na to netradičnejšie? Nechajte svojich žiakov či študentov:

 • vybrať si krajinu, ktorú by chceli navštíviť. 
 • vyhľadať informácie o vianočných zvykoch a tradíciách v nimi zvolenej krajine, ktoré si heslovite zapíšu.
 • predstaviť vianočné zvyky a tradície v triede tak, aby nespomenuli názov konkrétnej krajiny. TIP: Prezentácie môžu zahŕňať tradičné jedlá, darčeky a špeciálne vianočné rituály.
 • diskutovať o vianočných zvykoch a tradíciách, ktoré sa dodržiavajú v rôznych krajinách sveta. TIP: Zamerajte sa na to, v ktorej zo spomenutých krajín sú podľa nich vianočné zvyky a tradície najbližšie a/alebo najvzdialenejšie našej kultúre, ktorý zvyk je najzaujímavejší alebo naopak, najmenej zaujímavý či prekvapivý a pod.

TIP: Ak vyučujete slovenčinu, nechajte sa inšpirovať touto vianočnou únikovou hrou, v ktorej si spolu so svojimi učiacimi sa predstavíte a/alebo precvičíte vianočné zvyky i tradície, ktoré sú typické na Slovensku.

#5 Vianočné reklamy, videá a filmy

Autentické materiály, ako sú vianočné reklamy, krátke videá alebo celovečerné filmy, sú neoceniteľným nástrojom na rozvoj jazykových zručností učiacich sa. Nechajte ich: 

 • vybrať reklamy, krátke videá alebo filmy s vianočnou tematikou podľa vlastných preferencií. TIP: Vianočné filmy odporúčam do lekcií cudzích jazykov zaradiť v tom prípade, že máte dostatok času nielen na samotné pozeranie filmu, ale aj na diskusiu a úlohy s ním spojenými.
 • dabovať reklamu, krátke video alebo úsek z filmu. Pustite učiacim sa vybranú ukážku bez zvuku a nechajte ich vytvoriť jazykovú stopu. TIP: Najprv ich oboznámte s ukážkou bez zvukovej stopy, aby sa na úlohu mohli dobre pripraviť. 
 • diskutovať o hlavnej myšlienke a analyzovať posolstvo reklamy, videa či filmu. 
 • vytvoriť vlastnú reklamu alebo podnietiť ku kreatívnemu písaniu na základe obrázkov vybratých z jednotlivých sekvencií videa či filmu. TIP: Urobte jednoducho niekoľko snímok obrazovky, ktoré im poslúžia ako vodiaca niť pri kreatívnom písaní.

TIP: Ak sa chcete inšpirovať tým, ako by mohla vyzerať kreatívna práca s reklamami, pozrite si kvíz s vianočnými reklamami, ktorý som pripravila pre cudzincov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk.

Čas na kreatívny a hravý prístup

Počas adventu máme ako vyučujúci príležitosť premeniť vyučovanie cudzieho jazyka na nezabudnuteľný zážitok. Vianoce sú totiž ideálnym časom na to, aby sme nabrali odvahu a začali experimentovať s novými formami výučby a zapojili tak svojich učiacich sa do aktivít, ktoré nemajú len vzdelávací charakter, ale zároveň sú plné radosti, hravosti, kreativity a sviatočnej atmosféry. 

Máte záujem zažiariť na svojich lekciách ako hviezda na vianočnom stromčeku a ušetriť čas na prípravu vďaka originálnej aktivite? Ak si chcete dopriať vianočné lekcie bez stresu, siahnite po Vianočnej obrázkovej aktivite, ktorá je vhodná pre rôzne cudzie jazyky. Túto konverzačnú aktivitu využijete pre všetky jazykové úrovne a vekové kategórie svojich učiacich sa.

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Lenka Ježó Garančovská, PhD.

Ako lektorka s dlhoročnou praxou pomáham nielen cudzincom, ale aj lektorom zamilovať sa do slovenčiny bez učebníc. Verím, že cvičenie robí majstra, a preto pre cudzincov organizujem online klub Jazykové fitko. Pre lektorov zase pripravujem originálne učebné materiály.

Odporúčame
Pre lektorov
Inšpirujte sa 5 zaujímavými tipmi, pomocou ktorých si pripravíte kreatívnu valentínsku lekciu akéhokoľvek cudzieho jazyka.
Pre cudzincov
Čo by ste robili, keby ste hovorili lepšie po slovensky? Čo ste robili, ak ste hovorili lepšie po slovensky?
Pre cudzincov
Hovorte po slovensky na tému: sviatok svätého Valentína je v poradí druhý blog z novej série blogov, pomocou ktorých sa pripravíte na rôzne konverzačné témy v slovenčine.
Návrat hore

Prihlásenie

Profil