Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Pre lektorov

Kreatívne využitie vlastných fotografií pre efektívnu výučbu cudzích jazykov

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

LENKA JEŽÓ GARANČOVSKÁ

24. júla 2023

Máte za sebou dovolenku alebo výlet, z ktorého ste si okrem nezabudnuteľných zážitkov priniesli množstvo fotografií, a neviete, čo s nimi? Nenechajte ich len tak ležať ladom vo svojom mobile alebo v počítači. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo by mohli byť vaše vlastné fotografie skvelým zdrojom na lekciách cudzích jazykov? Detailnú odpoveď na otázku sa dozviete v tomto článku, v ktorom vám zároveň predstavím niekoľko podnetných aktivít, ako kreatívnym spôsobom využívať fotografie pre efektívnu výučbu cudzích jazykov. Tak neváhajte a nechajte sa nimi inšpirovať.

Ukážte, že aj vy ste len človek

Predstavte si, že ste sa práve vrátili z dovolenky, výletu alebo máte za sebou zaujímavý víkend a ešte stále ste myšlienkami inde, len nie v práci. Lenže na druhý deň vás čakajú lekcie. Akú tému zvoliť? Ako rýchlo pripraviť zaujímavú hodinu? Poznáte lepší nápad, ako siahnuť po vlastných fotografiách, pomocou ktorých pomôžete svojim učiacim sa rozvíjať slovnú zásobu, gramatiku a konverzačné schopnosti v reálnych situáciách zábavným a interaktívnym spôsobom?

Výučba cudzieho jazyka na základe vlastných fotografií je efektívna z viacerých dôvodov. Primárnym benefitom je autenticita a osobný prístup. Vaše fotografie majú autentický charakter, čo pomáha vytvárať osobnejší vzťah medzi vami ako vyučujúcimi a učiacimi sa. Táto osobná zložka motivuje študentov a zvyšuje ich záujem o výučbu.

Nezabúdajte ani na zásadu názornosti, ktorú práca s obrázkom predstavuje. Fotografie slúžia ako účinná vizuálna pomôcka, ktorá podporuje rýchlejšie pochopenie nových slovíčok, slovných spojení a fráz. Pomáha jednoducho vizualizovať a zapamätať si nový jazykový materiál jednoduchšie a efektívnejšie.

Prostredníctvom svojich vlastných fotografií z dovolenky prinesiete na lekcie skutočné komunikačné situácie, ktoré sa odohrali v reálnom prostredí. Študenti sa tak učia jazyk, ktorý je použiteľný v rôznych každodenných situáciách. Navyše, diskusia o fotografiách podporuje rozvoj ústneho jazykového prejavu a vzájomnú komunikáciu medzi vyučujúcimi a učiacimi sa

Neodmysliteľnú úlohu tu zohráva takisto záujem a motivácia. Učiaci sa sú viac angažovaní a zapájajú sa do aktivít, pretože sa učia na základe reálnych príkladov, ktoré ich zaujímajú. Fotografie z vašej dovolenky prinášajú do výučby príjemnú uvoľnenú atmosféru a pôsobia ako motivačný prvok. Študenti sa cítia uvoľnenejšie a komfortnejšie pri komunikácii v cudzom jazyku.

Dovolenkový indikátor

Dovolenkový indikátor je zábavná konverzačná aktivita, pri ktorej majú učiaci sa na základe indícií v podobe vami vybraných fotografií uhádnuť, akú krajinu ste navštívili. Pokúste sa zvoliť také fotografie, ktoré čo najlepšie symbolizujú danú destináciu. Nechajte o nich svojich študentov diskutovať, čo alebo koho vidia na obrázku, čo sa tam deje a pod. 

Okrem obrázkov ponechajte aj voľné miesto s otáznikom, ktorý predstavuje podnet na konverzáciu o tom, aké iné symboly reprezentujú konkrétnu krajinu. Takto aktivujete doterajšie skúsenosti i poznatky svojich učiacich sa a zároveň vytvoríte priestor nielen na rozvoj konverzácie, ale aj rozširovanie slovnej zásoby.

Kreatívne využitie fotografií_kde sme trávili letnú dovolenku

A/B aktivita

Pripravte si dvojice fotografií – najlepšie, ak každá dvojica reprezentuje rovnakú kategóriu, napr. doprava, ubytovanie, stravovanie atď. Učiaci sa majú za úlohu polemizovať o tom, ktorý z dvojice obrázkov ste reálne zažili na svojej dovolenke. To znamená, že majú povedať svoj názor a odôvodniť ho. Napr.: prečo si myslia, že ste necestovali loďou, aj keď ste pri nej odfotený/-á, ale ako spôsob dopravy ste si zvolili vlastné auto, alebo prečo ste uprednostnili bývanie v malom domčeku ďalej od pláže namiesto bývania v hotelovom komplexe priamo na pláži.

Zaiste vo svojom mobile či fotoaparáte nájdete aj takéto fotografie. A ak nie, tak je načase práve z tohto dôvodu začať fotografovať všetko zaujímavé vôkol vás, napr. nielen hotel v ktorom bývate, ale aj ubytovanie, ktoré sa vám na prvý pohľad páči. 

Primárnym cieľom A/B aktivít nie je iba rozvoj ústneho jazykového prejavu, ale aj opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby a upevňovanie gramatiky, napr.: správne použitie predložiek, minulého času, stupňovanie prídavných mien či prísloviek, podmieňovacieho spôsobu a pod. (samozrejme, v závislosti od dosiahnutej jazykovej úrovne učiacich sa). 

Kreatívne využitie fotografií-kde sme bývali

Neúplná koláž

Ak chcete zaradiť vlastné fotografie do výučby cudzích jazykov čo najjednoduchšie, vytvorte si koláž. Ale pozor, samotná obrázková koláž by mohla byť trochu nudná, nemyslíte? Oživte ju preto niekoľkými prázdnymi miestami alebo otáznikmi, ktorými ešte viac zaangažujete svojich učiacich sa do konverzačnej aktivity. Nechajte im priestor na to, aby doplnili, čo by podľa nich v koláži mohlo chýbať. Aspoň tak zistíte, ako dobre vás ako lektora/-ku poznajú.

Čo môže obsahovať takáto koláž? Siahnite po fotografiách, ktoré budú globálne reprezentovať vašu dovolenku alebo váš výlet – spôsob dopravy, ubytovanie, aktivity, stravovanie, oblečenie, suveníry a pod. Alebo sa detailnejšie zamerajte iba na jednotlivú časť svojej dovolenky, napr. na aktivity, ktoré ste počas dovolenky realizovali. Týmto spôsobom zapájate učiacich sa do konverzácie, podnecujete ich slovnú zásobu a gramatiku, ale zároveň aj ich kreativitu a predstavivosť.

Nemáte v pláne tráviť prípravou na vyučovanie veľa času, ale aj napriek tomu by ste si chceli so svojimi učiacimi sa užiť lekcie slovenčiny ako cudzieho jazyka s letnou tematikou? Vyskúšajte letné balíčky podnetných aktivít pre rôzne jazykové úrovne: Letné aktivity A1 – A2, Letné aktivity A2 – B1 alebo Letné aktivity B1 – B2.    

Kreatívne využitie fotografií-ako sme trávili dovolenku

Obrázok verzus realita

Teraz sa poriadne pozrite do svojho mobilu, či tam náhodou nemáte fotografie, ktoré v bedekri, propagačnom letáku alebo na internete vyzerali úplne inak ako v realite. Mne sa takéto obrázky turistických atrakcií podarilo nafotiť a vrelo aktivitu na porovnávanie odporúčam. 

Dávate tým učiacim sa možnosť na zaujímavý podnet na konverzáciu. Môžu diskutovať o tom, či ide o rovnaké miesto; aký je medzi nimi rozdiel – zásadný alebo minimálny a v čom konkrétne spočíva; ktorá fotografia je z vášho archívu, ktorá nie a odkiaľ teda je a pod. Vytvára sa tu priestor na tvorenie hypotéz, čím udržujete pozornosť učiacich sa a zároveň ich podnecuje k interaktívnemu dialógu. Pri tejto aktivite sa môžete pri vyšších jazykových úrovniach dostať k témam, ako je photoshop verzus realita či fotografie na sociálnych sieťach a v skutočnosti.   

Kreatívne využitie fotografií-obrázok vs realita

Zakrytý obrázok

Zvoľte si niekoľko zaujímavých obrázkov z dovolenky a zakryte na nich časť či polovicu samotného obrázka. Nechajte učiacich sa vytvárať hypotézy, čo alebo kto by sa mohol nachádzať na mieste, ktoré je na fotografii zakryté. Po prvotnej diskusii im ukážte pôvodný obrázok a potom spoločne zhodnoťte, do akej miery sa im to podarilo uhádnuť správne.

Táto aktivita prispieva nielen k oživeniu konverzácie, upútaniu pozornosti  a kreatívnemu mysleniu učiacich sa, ale aj k upevňovaniu slovnej zásoby a gramatiky, ktoré sa učia názorne a prirodzene. Veľkú úlohu tu zohrávajú aj emócie, ktoré pritom počas lekcie majú. Zakryté obrázky reprezentujú zábavný spôsob interakcie medzi vyučujúcimi a učiacimi sa. Ručím vám za to, že sa vaši učiaci sa často zasmejú pri objavovaní rozdielov medzi svojimi hypotézami a skutočnosťou, čo robí túto aktivitu pútavou a motivujúcou. 

Vlastné fotografie: oplatí sa to! 

Výučba cudzieho jazyka pomocou kreatívneho využitia vlastných fotografií (či už z dovolenky, výletu alebo víkendu) jednoznačne prispieva k autenticite, budovaniu osobnejšieho vzťahu s učiacimi sa, ako aj zvýšenému záujmu a ich motivácii, čo vedie celkovo k efektívnejšej výučbe. Táto metóda umožňuje študentom praktizovať jazyk v reálnych situáciách a posilňuje ich jazykové schopnosti v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Všetky vyššie spomenuté aktivity môžete zaradiť do svojich lekcií či už ako zahrievaciu aktivitu na úvod hodiny alebo si ich pokojne vyskladať tak, aby ste pomocou nich vytvorili celú vyučovaciu jednotku na tému letná dovolenka. Podobne môžete so svojimi fotografiami pracovať na lekciách, ktoré vás čakajú po víkende, prázdninách alebo dlhšej pauze, ktorú ste so svojimi učiacimi sa mali. Bude to zaiste skvelé oživenie vašich lekcií cudzích jazykov, nemyslíte?

Ďalšie inšpiratívne aktivity nájdete vo videu Ako na konverzačné lekcie pomocou obrázkov z dovolenky.

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Lenka Ježó Garančovská, PhD.

Ako lektorka s dlhoročnou praxou pomáham nielen cudzincom, ale aj lektorom zamilovať sa do slovenčiny bez učebníc. Verím, že cvičenie robí majstra, a preto pre cudzincov organizujem online klub Jazykové fitko. Pre lektorov zase pripravujem originálne učebné materiály.

Odporúčame
Pre cudzincov
Je pre vás komplikované hovoriť o tom, čo ste robili včera, predvčerom, minulý týždeň alebo minulý mesiac?
Pre cudzincov
Máte tiež tento pocit? Učíte sa slovenčinu už nejaký čas, ale stále nehovoríte dobre po slovensky.
Pre cudzincov
V tomto článku sa ponoríte do slovenského sveta silvestrovských osláv, novoročných predsavzatí a unikátnych tradičných zvykov, ktoré súvisia so sviatkom Troch kráľov.
Návrat hore

Prihlásenie

Profil