Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Pre cudzincov

Podmienkové vety v slovenčine: Ako ich správne tvoriť a používať

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

LENKA JEŽÓ GARANČOVSKÁ

17. novembra 2023

Čo by ste robili, keby ste hovorili lepšie po slovensky? Čo ste robili, ak ste hovorili lepšie po slovensky? Tieto dve otázky vyzerajú na prvý pohľad takmer identicky, ale nie je to tak. Vidíte medzi nimi rozdiel?

Ak nie, čítajte ďalej. V tomto článku sa naučíte, ako správne tvoriť a používať podmienkové vety v slovenčine.

Ak hovoríme o podmienkových vetách, v slovenčine rozlišujeme 2 druhy, a to:

 • reálne – vyjadrujú podmienku, ktorá je skutočná, napr.:
  • Čo ste robili, ak ste hovorili lepšie po slovensky? (Je fakt, že ste hovorili lepšie po slovensky.)
 • nereálne – vyjadrujú podmienku, ktorá nie je reálna, je iba hypotetická, napr.:
  • Čo by ste robili, keby ste hovorili lepšie po slovensky? (V skutočnosti ale nehovoríte lepšie po slovensky. Je to len hypotetická úvaha.)

Reálne podmienkové vety

Reálne podmienkové vety tvoríme hlavne pomocou spojky ak. Tieto vety vyjadrujú reálnu podmienku. Môžu byť v préterite (minulom čase), prézente (prítomnom čase) a vo futúre (budúcom čase). Napr.:

 • Préteritum (minulý čas): Ak mala Eva včera čas, cvičila jogu.
 • Prézent (prítomný čas): Ak má Eva teraz čas, cvičí jogu.
 • Futúrum (budúci čas): Ak bude mať Eva zajtra čas, bude cvičiť jogu.

Ďalšie príklady:

 • Ak dnes dostanem balík, zavolám ti. (Je reálne, že balík dostanem a potom ti zatelefonujem.)
 • Ak sa poponáhľaš, ešte stihneš posledný vlak do Bratislavy. (Je pravdepodobné, že vlak stihneš, ale musíš sa poponáhľať.)
 • Ak nesedia celý deň pri počítači, nebolí ich chrbát. (Je fakt, že ich nebolí chrbát, ale iba vtedy, keď nesedia pri počítači celý deň.)

Nereálne podmienkové vety

Nereálne podmienkové vety tvoríme predovšetkým pomocou spojky keby alebo ak by. Pri nereálnej podmienke sú slovesá vždy v kondicionáli a podmienka je vyjadrená formou préterita. Hoci to znie trochu nelogicky, pomocou tejto formy vyjadrujeme nielen minulý nereálny dej, ale aj prítomný nereálny dej.

Preto je dôležitý kontext, napr.: včera, predvčerom, minulý týždeň, teraz, v tejto chvíli, dnes, … Na základe kontextu lepšie pochopíme, či sa nereálna situácia odohráva v prítomnosti alebo sa už uskutočnila v minulosti. Na vyjadrenie podmienky v budúcnosti používame ak + indikatív futúra. Napr.:

 • V kontexte préterita (minulého času): Keby / Ak by mala Eva včera čas, cvičila by jogu.
 • V kontexte prézenta (prítomného času): Keby / Ak by mala Eva teraz čas, cvičila by jogu.
 • Futúrum (budúci čas):   —

Ďalšie príklady:

 • Keby sme mali dosť peňazí, kúpili by sme si dom na pláži. (Ale v skutočnosti nemáme dosť peňazí a nemôžeme si kúpiť dom na pláži.)
 • Keby mali viac času, navštívili by nás. (Ale v realite nemajú čas, a preto k nám neprídu na návštevu.)
 • Prišiel by na oslavu, keby nemusel ísť do práce. (Ale je fakt, že musí ísť do práce, a preto nepríde na oslavu.)
Podmienkové vety

Slovosled v podmienkových vetách

Podmienkové vety nie sú komplikované. Ale čo komplikované môže byť, je slovosled. Zoradiť správne slová hlavne v nereálnych podmienkových vetách je niekedy pre cudzincov ťažká úloha

Platí tu základné pravidlo – by stojí vo vete na druhej pozícii. Tento slovosled je záväzný a nemôže sa meniť. Napr.: 

 • Ak by som hovoril lepšie po slovensky, nemal by som taký veľký stres komunikovať v práci.
 • Keby som hovoril lepšie po slovensky, nemal by som taký veľký stres komunikovať v práci.
 • Cítil by som sa lepšie a spokojnejšie, keby som nemal strach hovoriť po slovensky.
 • Každý deň by sme sa učili slovenčinu, keby sme mali viac času.

Spojka keby vznikla spojením slov keď + by. Preto môžeme tvrdiť, že by sa vo vete nachádza kvázi na druhom mieste. 

Podmienkove tety - slovosled

Nezabúdajte na to, že iba cvičenie robí majstra. Na mojom webe nájdete interaktívne cvičenia, a to úplne zadarmo.

Ale ak hľadáte niekoho, s kým by ste si precvičili slovenskú gramatiku komplexne v bežnej komunikácii, pridajte sa do online klubu Jazykové fitko. Trénujte tam slovenčinu vlastným tempom spolu so mnou a ostatnými cudzincami z celého sveta.

Potrebujete individuálnu podporu a rýchlejší progres v slovenčine? Prihláste sa na individuálne lekcie. Rada vám pomôžem na vašej ceste za lepšou slovenčinou. 

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Lenka Ježó Garančovská, PhD.

Ako lektorka s dlhoročnou praxou pomáham nielen cudzincom, ale aj lektorom zamilovať sa do slovenčiny bez učebníc. Verím, že cvičenie robí majstra, a preto pre cudzincov organizujem online klub Jazykové fitko. Pre lektorov zase pripravujem originálne učebné materiály.

Odporúčame
Pre lektorov
Nedá sa nič robiť, Vianoce a oslavy Nového roku sú už za nami.
Pre lektorov
Pred koncom školského roka alebo jazykového kurzu sa často vynárajú otázky, ktoré sa týkajú záverečných hodín a ich významu pre študentov cudzích jazykov.
Pre cudzincov
Viete, aké jarné zvyky a tradície dodržiavajú Slováci? Aké sviatky oslavujú počas jari okrem Veľkej noci?
Návrat hore

Prihlásenie

Profil