Online klub slovenčiny – začíname 8.4.2024

Pre lektorov

5 tipov na zaujímavé valentínske aktivity do lekcií cudzích jazykov

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

LENKA JEŽÓ GARANČOVSKÁ

3. februára 2023

Opäť je tu sviatok sv. Valentína a vám dochádzajú nápady, ako vytvoriť pre svojich učiacich sa zaujímavú lekciu slovenčiny alebo akéhokoľvek iného cudzieho jazyka? Chceli by ste, aby to na vašich lekciách bolo tento rok o čosi kreatívnejšie než obyčajne?

Poďte sa pozrieť na 5 zaujímavých tipov, pomocou ktorých si pripravíte ucelenú lekciu akéhokoľvek cudzieho jazyka. Samozrejme, môžete si vybrať iba jeden z nižšie uvedených tipov, ktorý vás najviac osloví a zaradiť ho do svojej lekcie. Rozhodnutie je len a len na vás. Ak ste skôr audiovizuálne typy, pozrite si toto video so 4 tipmi do lekcií s valentínskou tematikou.

#1 Valentínske A/B/C/D/E

Pripravte svojich učiacich sa na tému osláv sviatku sv. Valentína. Ako to urobiť vtipne a netradične?

Vyskúšajte to pomocou koláže, ktorá pozostáva napr. z piatich vtipných obrázkov z ríše zvierat. Úlohou učiacich sa je vybrať jeden, s ktorým sa na Valentína stotožňujú.

Opýtajte sa ich, ako sa cítia počas sviatku sv. Valentína a nech odpovedajú na základe obrázka. V závislosti od dosiahnutej jazykovej úrovne vyzvite učiacich sa, aby svoje tvrdenia krátko zdôvodnili.

Môžete im pritom pomôcť jednoduchým opisom obrázkov, napr.:

  • Cítite sa zaľúbene (obrázok A)?
  • Pristupujete k tomuto sviatku flegmaticky, hoci máte partnera/partnerku (obrázok B)?
  • Cítite sa opustene a nešťastne (obrázok C)?
  • Cítite sa výborne aj napriek tomu, že nemáte partnera/partnerku (obrázok D)?
  • Vnímate tento deň v širších súvislostiach, napr. je pre vás tento deň rodinným sviatkom (obrázok E)?

Tento obrázkový materiál je súčasťou Valentínskeho balíčka 16 podnetných aktivít s tematikou lásky a medziľudských vzťahov, ktorý je určený pre všetky jazykové úrovne na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ak ste zvedaví, čo všetko v balíčku nájdete, pozrite si toto 3-min. video.

TIP: Neviete, kde vytvoriť podobnú koláž? Vyskúšajte aplikáciu Canva, v ktorej nájdete nielen predlohu na vytvorenie koláže s rôznym počtom obrázkov, ale aj bohatú databázu samotných ilustrácií či fotografií zadarmo.

#2 Valentínsky minikomiks

Vyberte si niekoľko obrázkov s valentínskou tematikou, ale pokojne môžete zvoliť aj širšiu tému, ako napr.: láska či medziľudské vzťahy. Pridajte k obrázkom bubliny ako v komikse a nechajte svojich učiacich sa doplniť, čo si jednotlivé postavy na obrázkoch myslia, hovoria, alebo čo cítia. Budete milo prekvapení, ako sa vašim žiakom či študentom rozviaže jazyk.

Takýto komiks si rýchlo a jednoducho vytvoríte na dizajnérskej platforme Canva, ktorá je určená pre všetkých nás nedizajnérov.

Samozrejme, fotky môžete nájsť v rôznych (platených i neplatených) databankách, ako napr.: Shutterstock, Pixabay alebo Freepik, potom je potrebné ich vložiť do prezentácie v PowerPointe a pomocou rôznych tvarov vytvoriť miesto na text. Prezentáciu môžete využiť nielen v offline, ale aj online prostredí.

TIP: Hľadáte originálne obrázky v jednotnom štýle? Siahnite po netradičnom komikse. Valentínsky komiks s alternatívnym koncom je určený pre lekcie akéhokoľvek cudzieho jazyka, keďže neobsahuje žiadne slová. Vaši učiaci sa vytvoria vlastný príbeh od A do Z. V tomto krátkom videu uvidíte, ako celý komiks vyzerá.

#3 Vyznanie lásky v rôznych cudzích jazykoch

Cieľom tejto aktivity je, aby ste svojich žiakov či študentov podnietili k rozvoju ústneho jazykového prejavu. Úlohou vašich učiacich sa je vymenovať (napísať alebo povedať) cudzojazyčné ekvivalenty vyznania lásky. Myslím tým jednoduché frázy, ako napr.: Ľúbim ťa!, Ich liebe dich! alebo I love you! a iné.

TIP: Vneste do lekcie atribút hravosti a zábavy. Rozdeľte učiacich sa do dvojíc alebo menších skupín. Zadajte im 3-min. časový interval, počas ktorého musia nájsť na internete čo najviac rôznych cudzojazyčných vyznaní lásky. Najexotickejšie jazykové mutácie vyhrávajú.

Po uplynutí časového intervalu môžete túto aktivitu ešte rozvinúť. Nechajte svojich učiacich sa prečítať v pléne niektoré z cudzojazyčných vyznaní a úlohou ostatných skupín je uhádnuť, v akom jazyku to bolo. Uvidíte, bude to veľká zábava.

Po tejto aktivite môže nasledovať ešte aj diskusia (v závislosti od dosiahnutej jazykovej úrovne učiacich sa), pri ktorej sa zameriate na otázky typu:

  • Aký máte vzťah k jazykom, v ktorých ste napísali vyznania lásky?
  • Ktorý svetový jazyk je podľa vás najromantickejší a prečo?
  • Ktorý jazyk je podľa vás najmenej romantický a prečo?

Hoci tieto otázky vyzerajú na prvý pohľad nudne, verte či nie, vďaka predchádzajúcej hravej aktivite ste svojich učiacich sa dostatočne zaangažovali a motivovali k tomu, aby ich so záujmom zodpovedali.

#4 Sviatok sv. Valentína v krajine cieľového jazyka

Určite mi dáte za pravdu, že k výučbe cudzieho jazyka patrí aj oboznamovanie sa s kultúrou či mentalitou ľudí cieľovej krajiny. Súčasťou valentínskej lekcie by mohol byť preto aj autentický text v rôznej podobe (článok, podcast alebo video), v ktorom sa pozornosť sústreďuje na to, ako sa sviatok sv. Valentína oslavuje v krajine cieľového jazyka. Ako na to?

V učebnici asi takéto texty nenájdete, ale ak do internetového vyhľadávača zadáte kľúčové slová „sviatok sv. Valentína na Slovensku“ vo svojom cieľovom jazyku (s použitím názvu konkrétnej cieľovej krajiny), veľmi rýchlo získate prístup k rôznym textom (v tom najširšom zmysle slova).

Ak však nechcete hľadaním vhodného autentického textu stráviť hodiny a hodiny svojho voľného času, prečítajte si článok 5 najčastejších chýb pri práci s autentickými materiálmi alebo si pozrite rovnomenné video.

Ak ste už našli vhodný článok, podcast alebo video, stačí k nemu pripraviť aspoň niekoľko kontrolných otázok a úloh, a to nielen na rozvoj čítania, resp. počúvania s porozumením (v závislosti od typu textu, ktorý ste zvolili), ale aj na rozvoj ústneho jazykového prejavu. Osobne tu veľmi často využívam aktivity zamerané na tzv. interkultúrny dialóg.

TIP: Ak sa chcete naučiť efektívne(jšie) pracovať s autentickými materiálmi na lekciách cudzích jazykov, mohol by vás zaujímať tento interaktívny webinár.

#5 Kreatívne valentínske písanie

Písanie je asi jednou z najmenej obľúbených činností našich učiacich sa, tak prečo im to neurobiť atraktívnejším. Svojim žiakom či študentom môžete zadať, aby napísali klasický valentínsky pozdrav, ale existuje aj kreatívnejší spôsob. Vyskúšali ste už tvorivé písanie? A čo tak haiku?

valentinske-haiku

Haiku je japonská báseň, ktorá sa venuje jednej téme. Keďže má jednoduchú štruktúru a krátku formu, je podľa môjho názoru vhodná, ba priam ideálna do lekcií cudzích jazykov.

Táto báseň sa skladá z troch veršov s pevným počtom slabík. Prvý a tretí verš pozostávajú z piatich slabík, ale druhý verš tvorí sedem slabík. Verte mi, túto aktivitu zvládnu aj úplní začiatočníci, a navyše budete milo prekvapení z ich výsledku. No chce to cvik. Buďte preto trpezliví a nápomocní svojim učiacim sa hlavne v začiatkoch.

TIP: Nenechajte sa odradiť pri prvom pokuse. Hoci aktivita vyzerá jednoducho, učiaci sa čochvíľa zistia, že vytvoriť báseň v cudzom jazyku s presným počtom slabík nie je až také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Verím, že sa vám tieto tipy páčili a už teraz rozmýšľate nad tým, ako ich čo najskôr vyskúšate vo svojich lekciách cudzích jazykov.

Mimochodom, všetky tipy v tomto článku sú zároveň súčasťou Valentínskeho balíčka 16 podnetných aktivít, ktoré sú určené do lekcií slovenčiny ako cudzieho jazyka. V balíčku nájdete rôzne zahrievacie úlohy, pracovné listy na opakovanie slovnej zásoby, rozvoj čítania, písania a hovorenia, ako aj 23 lexikálnych kariet s ľúbostnou tematikou.

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Lenka Ježó Garančovská, PhD.

Ako lektorka s dlhoročnou praxou pomáham nielen cudzincom, ale aj lektorom zamilovať sa do slovenčiny bez učebníc. Verím, že cvičenie robí majstra, a preto pre cudzincov organizujem online klub Jazykové fitko. Pre lektorov zase pripravujem originálne učebné materiály.

Odporúčame
Pre cudzincov
Máte tiež tento pocit? Učíte sa slovenčinu už nejaký čas, ale stále nehovoríte dobre po slovensky.
Pre cudzincov
Čo by ste robili, keby ste hovorili lepšie po slovensky? Čo ste robili, ak ste hovorili lepšie po slovensky?
Pre cudzincov
V tomto článku sa ponoríte do slovenského sveta silvestrovských osláv, novoročných predsavzatí a unikátnych tradičných zvykov, ktoré súvisia so sviatkom Troch kráľov.
Návrat hore

Prihlásenie

Profil